Pobl Ifanc, Technolegau Symudol a Rhyngrwyd 2008 - Uchafu Cyfleoedd, Taclo Heriau

Dyddiad: Dydd Llun Hydref 20, 2008 - Lleoliad: Canolfan Datblygu Richard Ley , Abertawe

[English]   [Live Webcast and Video on Demand provided by Switch New Media and RichardJolly.tv]

8.15am

Coffi a chofrestru

9.00am    

Croeso ir gynhadledd gan  Alan Davies, Cadeirydd a Llywiwr y Gynhadledd

9.05am              

Anerchiad goesawu gan Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru

9.15am    

Anerchiad gan Ann Beynon, Cyfarwyddwr  BT Cymru

9.20am

Sangeet Bhullar, WISE KIDS Croeso a Gosod y Cyd-destun
Mynd ir Afael Llythrennedd Digidol mewn Byd o Wneuthuriad Defnyddwyr

9.45am    

John Davitt Prif Gyflwyniad - ar- Gollwng Dysgun Rhydd: Maer Peiriant Gwahaniaeth yn Rhedeg Eto [Bydd yn cyflwyno nifer o egwyddorion pwerus fydd yn tanategu Dysgur 21ain ganrif. Ydych chin barod am gyfrwystra a naws wahanol, y Cwricwlwm 10 y cant ar gromlin cognoscenti?]

10.30am

Tri Chyflwyniad gan Aelodau Panel Ieuenctid o Ysgol Basaleg ac Ysgol Gyfun Rhydfelen.

10.45am

EGWYL

11.00am

Victoria Read, Bebo: Bebo: Rheoli Risg ar Cyfle i Wneud Lles

11.20am

Josh Dhaliwal, Mobile Youth: Sut mae technoleg symudol yn newid y modd y bydd pobl ifanc yn rhyngweithio

11.40pm

Cwestiynau ac Atebion: Pobl Ifanc ar Panel Siaradwyr

Cyfres Weithdai A 12.05pm - 1.05pm


A: DK o MediaSnackers: Dosbarth Meistr Cyfryngau Cymdeithasol

Bydd y dosbarth meistr hwn yn cynnig mewnwelediad i pam a sut y mae pobl ifanc yn defnyddio technolegau digidol a llwyfannau arlein. Bydd DK yn cyflwyno trosolwg o dirlun cyfnewidiol technoleg newydd, yn cynyddu eich ymwybyddiaeth o gyfryngau cymdeithasol ar cyfleoedd, yn ogystal ag astudiaethau achos presennol penodol a syniadau i fynd gyda chi au profi.
 

    

B: John Davitt: Sesiwn Dealltwriaeth* : Rhowch waith ir llaw a rhyddhewch y meddwl-


Bydd y Dealltwriaeth* hwn yn archwilior modd y gallem dorrin rhydd o ddesgiau a sgriniau, rhannur rysit mewn ffyrdd dramatig a newydd, caniatu i staff fwynhau eu cromliniau dysgu eu hunain, rheoli arloesedd a dal i fwynhau bywyd cymdeithasol.

*Beth yw dealltwriaeth? Dealltwriaeth yw cyfle i gerdded y siarad am faterion a godwyd yn y prif gyflwyniad. Maen esblygiad or syniad o weithdy syn codi cynrychiolwyr allan ou cadeiriau, i adrodd storau i wneud pethau ac yna cyhoeddir canlyniadau mewn amrywiol fformatau analog a digidol. Fech anogir i ddod ch dyfeisiadau eich hun ir gynhadledd hon!

 

 

C: Mark Blois, Browne Jacobson: "Delio Seiberfwlio gosod y sefyllfa gyfreithiol"

Yn y sesiwn hon bydd Mark yn gosod y gyfraith ar ymrwymiadau cyfreithiol syn berthnasol ir maes cynyddol bwysig hwn ac yn dangos tra mae yna lawer o resymau da iawn dros gynyddu ymwybyddiaeth ynghylch seiberfwlio ac effaith hynny, mae risg cyfreithiol ynddoi hun yn faes pwysig i ysgolion a sefydliadau addysgol, a bod dealltwriaeth ohono, os ydynt am reolir broblem hon mewn modd effeithiol.
 

 

CH: Tim Davies: Gwaith gyda Phobl Ifanc a Rhwydweithio Cymdeithasol: Polisi ac ymarfer, cyfleoedd a heriau

Gweithdy rhyngweithiol yn adeiladu ar ymchwil manwl a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar gyfer yr Asiantaeth Ieuenctid Cenedlaethol ynghylch ymatebion ir twf mewn rhwydweithio cymdeithasol arlein. Maer ymchwil ymarferol seiliedig ar weithredu yn cynnig pyrspectif gwaith nodedig gydar ifanc ar rwydweithio cymdeithasol arlein ac yn archwilio materion allweddol megis diogelwch,datblygu gweithlu a strategaethau rhwydweithio cymdeithasol.
Drwy weithgareddau cyfranogol bydd y gweithdy hwn yn archwilio camau ymarferol a pholisi y gall prosiectau, sefydliadau a gwasanaethau ymgymryd hwy: cefnogi llythrennedd rhwydweithio cymdeithasol pobl ifanc; hyrwyddou hunain drwy rwydweithiau cymdeithasol arlein; a defnyddio gwefannau rhwydwaith cymdeithasol fel offeryn gwaith ymarferol gydar ifanc mewn amrywiol gyd-destunau

 

1.05pm          

CINIO

2.00pm

Fiona Lennox, Ofcom:  Tyfu i  fyny mewn cymdeithas ddigidol sgiliau llythrennedd cyfryngol plant a phobl ifanc

2.20pm

Kieron Sheehy, Y Brifysgol Agored: Dysgu ym mydoedd rhithiol plant

Cyfres Weithdai B     2.40pm - 3.40pm


A: DK o MediaSnackers: Dosbarth Meistr ar Dechnolegau Cymdeithasol

 

 

B: Ruth Hammond, BECTA: Cyngor ymarferol ar sut i ddatblygu strategaeth diogelu arlein ar draws eich sefydliad.

Bydd y sesiwn hon yn rhoi i chi ddiweddariad or persbectifau a chynghorion ar sut i ddiogelu plant sydd yn defnyddio technolegau digidol, i chi fynd hwy yn l at eich mudiad neu sefydliad.

 

C: Mark Blois, Browne Jacobson: "Delio Seiberfwlio gosod y sefyllfa gyfreithiol"

 

 

CH:Tim Davies, Practical Participation: Gwaith gyda Phobl ifanc a Rhwydweithio Cymdeithasol: Polisi ac ymarfer, cyfleoedd a heriau

3.40pm

Egwyl

3.55pm

Rhyngweithiad Cynulleidfa Cwestiwn ac Ateb Addysg LlCC: Beth nesaf?

 4.10pm  

Sesiwn Banel Cwestiwn ac Ateb: Will Gardner (Childnet), Helen Penn CEOP, Ruth Hammond (BECTA), Fiona Lennox (Ofcom), Kieron Sheehy (Open University) a Mark Blois (Browne Jacobson).

4.30pm- 4.45pm     

Tynnu gwobrau lwcus a chrynhoi gan WISE KIDS ar Cadeirydd

 

Hoffai WISE KIDS a DARC ddiolch i'w prif noddwyr ar gyfer y gynhadledd hon sef y canlynol:             

         
 

  Hoffai WISE KIDS a DARC hefyd ddiolch i'n harddangoswyr a'n partneriaid cynadledda:

    
    
     
 
 

 

[credits] [privacy policy] [disclaimer]
Copyright 2002-2008 WISE KIDS. All rights reserved.
Company No. 4572181.
Site hosted free courtesy of www.4uhosting.co.uk.

.